Regulamin projektu ‘Busem przez polskie ogrody’

I. Jak zgłosić ogród? ETAP 1 REKRUTACJI.

 1. Rekrutacja do projektu ‘Busem przez polskie ogrody’ jest dwu etapowa. Pierwszym etapem jest zgłoszenie, które należy wykonać chcąc uczestniczyć w projekcie.
 2. Zgłoszenie do projektu jest dobrowolne, bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony zgłaszającego ani przyjmującego zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie należy wykonać mailowo na adres kontakt@zogrodemnaty.pl, tytułując je ‘Zgłoszenie do projektu Busem przez polskie ogrody’, podając w nim następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • lokalizację ogrodu czyli: województwo, powiat i miejscowość,
 • orientacyjną powierzchnię ogrodu,
 • krótki opis ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów, które zdaniem zgłaszającego (właściciela) zasługują na uwagę,
 • załączając co najmniej 5 zdjęć (najlepiej więcej) różnych części ogrodu.
 1. Do projektu można zgłosić tylko swój ogród tzn. taki, którego jest się właścicielem, względnie uprawnionym użytkownikiem.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 7 dni od otrzymania, w odpowiedzi wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie ogrodu do bazy zgłoszeń oczekujących. 
 3. Zgłoszenia do pierwszego etapu rekrutacji można przesyłać od dnia rozpoczęcia projektu tj. od 20.01.2018 do 15.11.2018 roku. W tym czasie baza ogrodów oczekujących będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne dochodzące zgłoszenia.
 4. Wysłanie zgłoszenia w ww. formie i przyjęcie go do bazy zgłoszeń oczekujących, nie oznacza jeszcze uczestnictwa w projekcie i nie gwarantuje wizyty w zgłoszonym ogrodzie.

.

II. Wybór ogrodów do wizyt – ETAP 2 REKRUTACJI.

 1. Wizyty w ogrodach zaplanowane są na cały rok 2018, zgodnie z następującym harmonogramem:
 • styczeń – 1 wizyta (gdyby uniemożliwiła to pogoda, wizyta będzie przeniesiona na luty)
 • luty – 1 wizyta
 • marzec – 2 wizyty
 • kwiecień – 3 wizyty
 • maj – 3 wizyty
 • czerwiec – 3 wizyty
 • lipiec – 2 wizyty
 • sierpień – 2 wizyty
 • wrzesień – 3 wizyty
 • październik – 2 wizyty
 • listopad – 1 wizyta
 • grudzień – 1 wizyta
 1. W drugim etapie rekrutacji biorą udział tylko te ogrody, które w pierwszym etapie zostały zgłoszone do bazy ogrodów oczekujących.
 2. Do tych osób, które ogrody oczekujące zgłosiły, na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego miesiąca, zostanie wysłana wiadomość mailowa z informacją, że rozpoczął się nabór ogrodów do wizyt w danym (przyszłym) miesiącu. W mailu tym będzie prośba o podanie informacji zwrotnej, w określonym czasie, czy dany miesiąc jest odpowiedni dla zgłaszającego do dokonania wizyty.
 3. Spośród osób, które odpowiedzą twierdząco na powyższe zapytanie, wybrane zostaną ogrody lub ogród (w zależności od ilości planowanych wizyt), które zostaną zakwalifikowane do odwiedzin.
 4. Do osób zgłaszających wybrane ogrody, zostanie przesłana ponowna wiadomość informująca o wyborze ogrodu, z prośbą o podanie numeru telefonu, w celu doprecyzowania terminu wizyty i szczegółów organizacyjnych.
 5. Ogród wybrany do odwiedzin, automatycznie usuwany jest z bazy ogrodów oczekujących po pierwszym etapie rekrutacji i nie będzie zawiadamiany w miesiącach kolejnych, ponieważ w jednym zgłoszonym ogrodzie, może być tylko jedna wizyta.

.

III. Wizyta w wybranym do programu ogrodzie.

 1. Wizyta w wybranym ogrodzie wykonana będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu, wykonanym w drugim etapie rekrutacji.
 2. Wizyta jest jednodniowa tzn. w zależności od wielkości ogrodu i ilości ciekawych elementów do obejrzenia, może potrwać maksymalnie kilka godzin.
 3. Ogólny scenariusz wizyty (punkty obowiązkowe) jest następujący:
 • przyjazd do ogrodu w umówionym dniu i mniej więcej określonej godzinie,
 • przekazanie właścicielowi ogrodu (zgłaszającemu) produktów od Partnerów projektu,
 • obejrzenie ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów zagospodarowania i obsadzenia,
 • rozmowa o historii ogrodu, jego powstawaniu, ciekawych elementach itd.,
 • sesja zdjęciowa ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów,
 • sesja zdjęciowa na tle ogrodu przekazanych produktów od Partnerów, względnie również innych produktów Partnerów przeznaczonych do ‘lokowania’ w materiale zdjęciowym,
 • pamiątkowa sesja zdjęciowa właściciela ogrodu (zgłaszającego) i organizatora projektu.

.

IV. Obowiązki właściciela (zgłaszającego) odwiedzany ogród.

 1. Gotowość udostępnienia ogrodu do odwiedzin i wykonania w nim zdjęć, w tym również zdjęć przekazanych i lokowanych produktów,
 2. Przygotowanie miejsc w ogrodzie, w których w sposób ciekawy i jak najbardziej naturalny można będzie zaprezentować ww. produkty. W tym celu, w momencie ustalania terminu wizyty w drugim etapie rekrutacji, zostanie przekazane, jakie produkty będą przywiezione,
 3. Zgoda na wykorzystanie i zamieszczenie na blogu i fanpage’u ‘Z ogrodem na TY’ oraz stronach Partnerów projektu, wykonanych w ogrodzie materiałów zdjęciowych,
 4. Zgoda na wykorzystanie i zamieszczenie wykonanych w ogrodzie materiałów zdjęciowych przez inne portale i czasopisma, które wyrażą gotowość prezentacji, opisu, relacji z projektu i poszczególnych ogrodów w swoich mediach,
 5. Udostępnienie postu blogowego z odwiedzin w ogrodzie na swoim profilu (jeśli zgłaszający go posiada),
 6. Zainteresowanie ww. postem swoich znajomych, z prośbą aby wzięli udział w konkursie zamieszczonym w poście,
 7. Przed wizytą wstępne przygotowanie informacji i historii związanych z ogrodem, które warte są poruszenia i przedstawienia Czytelnikom bloga ‘Z ogrodem na TY’.
 8. Po wizycie, w ciągu miesiąca od jej odbycia, przesłanie organizatorowi na adres mailowy kontakt@zogrodemnaty.pl co najmniej dwóch zdjęć każdego z otrzymanych produktów, z naturalnego wykorzystania go w swoim ogrodzie, wraz ze zgodą na ich publikację na stronach ‘Z ogrodem na TY’ i Partnerów projektu.

.

V. Dodatkowy konkurs dla właścicieli (zgłaszających) odwiedzane ogrody. 

 1. Formuła projektu ‘Busem przez polskie ogrody’ przewiduje jeszcze jeden bonus dla osób, których ogrody będą odwiedzone w ciągu 2018 roku,
 2. Jest to specjalny konkurs na zakończenie cyklu (po 24. wizytach), w którym nagrodą będą dodatkowe produkty, przekazane przez Partnerów projektu,
 3. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba dosłownie robić niczego, poza wcześniejszymi wcześniej zrealizowanymi odwiedzinami w ogrodzie,
 4. Konkurs polega na tym, że spośród odwiedzonych ogrodów, organizator i Partnerzy projektu wybiorą najciekawszy ich zdaniem (nie mylić z najładniejszym), a właścicielowi tego ogrodu (zgłaszającemu) zostanie przekazana specjalna nagroda,
 5. Ogród najciekawszy to znaczy taki, który będzie zawierał najwięcej elementów wyróżniających go na tle pozostałych ogrodów oraz najciekawsze rozwiązania z zakresu zagospodarowania i nasadzeń roślinnych. Kryterium pomocniczym będzie również ciekawa historia ogrodu,
 6. Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do końca stycznia 2019 roku, zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową, a nagroda zostanie przesłana drogą pocztową, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń i uczestnictwa w projekcie. Jeśli chcesz powrócić do ogólnych informacji na jego temat, możesz to zrobić w tym miejscu.

Powrót do Głównej strony projektu

Cześć! 👋
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera! Odbierz e-book Zioła dla zdrowia

Nie wysyłamy SPAMu, przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.