Reklamacje

Reklamacje – zogrodemnaty.pl

 

Adres korespondencyjny do składania reklamacji:

TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY

Suszkowice 32B

48-385 Otmuchów

 

Adres poczty elektronicznej do składania reklamacji:

kontakt@zogrodemnaty.pl

 

Nazwa Przedsiębiorstwa (Usługodawcy):

TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY

Suszkowice 32B

48-385 Otmuchów

NIP 753-198-37-20

REGON: 531518823

 

Numer telefonu kontaktowego:

662 159 662

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

 Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Przyjęta w przedsiębiorstwie procedura rozpatrywania reklamacji:

A. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi:

1.Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY, Suszkowice 32B, 48-385 Otmuchów, na adres poczty elektronicznej: kontakt@zogrodemnaty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

B. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Bloga zOgrodemNaTy.pl oraz korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: TOMASZ SZOSTAK Z OGRODEM NA TY, Suszkowice 32B, 48-385 Otmuchów, na adres poczty elektronicznej: kontakt@zogrodemnaty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Do pobrania i wydruku:

Cześć! 👋
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera! Odbierz e-book Zioła dla zdrowia

Nie wysyłamy SPAMu, przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.