Regulamin projektu w sezonie 2019

I. Jak zgłosić ogród? ETAP 1 REKRUTACJI.

 1. Rekrutacja do projektu ‘Busem przez polskie ogrody’ jest dwu etapowa. Pierwszym etapem jest zgłoszenie, które należy wykonać chcąc uczestniczyć w projekcie.
 2. Zgłoszenie do projektu jest dobrowolne, bezpłatne i nie rodzi żadnych zobowiązań ze strony zgłaszającego ani przyjmującego zgłoszenie.
 3. Zgłoszenie należy wykonać mailowo na adres kontakt@zogrodemnaty.pl, tytułując je ‘Zgłoszenie do projektu Busem przez polskie ogrody’, podając w nim następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • lokalizację ogrodu czyli: województwo, powiat i miejscowość,
 • orientacyjną powierzchnię ogrodu,
 • krótki opis ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów, które zdaniem zgłaszającego (właściciela) zasługują na uwagę,
 • załączając co najmniej 5 zdjęć (najlepiej więcej) różnych części ogrodu.
 1. Do projektu można zgłosić tylko swój ogród tzn. taki, którego jest się właścicielem, względnie uprawnionym użytkownikiem.
 2. głoszenia do pierwszego etapu rekrutacji można przesyłać od dnia rozpoczęcia projektu tj. od 20.01.2019 do 15.11.2019 roku. W tym czasie baza ogrodów oczekujących będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne dochodzące zgłoszenia.
 3. Wysłanie zgłoszenia w ww. formie i przyjęcie go do bazy zgłoszeń oczekujących, nie oznacza jeszcze uczestnictwa w projekcie i nie gwarantuje wizyty w zgłoszonym ogrodzie.

.

II. Wybór ogrodów do wizyt – ETAP 2 REKRUTACJI.

 1. Wizyty w ogrodach zaplanowane są na cały rok 2019, zgodnie z następującym harmonogramem:
 • styczeń – 1 wizyta
 • luty – 1 wizyta
 • marzec – 2 wizyty
 • kwiecień – 3 wizyty
 • maj – 3 wizyty
 • czerwiec – 3 wizyty
 • lipiec – 2 wizyty
 • sierpień – 2 wizyty
 • wrzesień – 3 wizyty
 • październik – 2 wizyty
 • listopad – 1 wizyta
 • grudzień – 1 wizyta
 1. W drugim etapie rekrutacji biorą udział tylko te ogrody, które w pierwszym etapie zostały zgłoszone do bazy ogrodów oczekujących.
 2. Spośród nich, na około 2 tygodnie przed każdym kolejnym miesiącem, zostaną wybrane te, w których będą zrealizowane wizyty w danym miesiącu. Organizator projektu skontaktuję się z ich Właścicielami w celu doprecyzowania terminu wizyty i szczegółów organizacyjnych.
 3. Ogród wybrany do odwiedzin, automatycznie usuwany jest z bazy ogrodów oczekujących po pierwszym etapie rekrutacji, ponieważ w jednym zgłoszonym ogrodzie, może być tylko jedna wizyta.

.

III. Wizyta w wybranym do programu ogrodzie.

 1. Wizyta w wybranym ogrodzie wykonana będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu, wykonanym w drugim etapie rekrutacji.
 2. Wizyta jest jednodniowa tzn. w zależności od wielkości ogrodu i ilości ciekawych elementów do obejrzenia, może potrwać maksymalnie kilka godzin.
 3. Ogólny scenariusz wizyty (punkty obowiązkowe) jest następujący:
 • przyjazd do ogrodu w umówionym dniu i mniej więcej określonej godzinie,
 • przekazanie właścicielowi ogrodu (zgłaszającemu) produktów od Partnerów projektu,
 • obejrzenie ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów zagospodarowania i obsadzenia,
 • rozmowa o historii ogrodu, jego powstawaniu, ciekawych elementach itd.,
 • sesja zdjęciowa i filmowa ogrodu, w szczególności jego najciekawszych elementów,
 • sesja zdjęciowa i filmowa na tle ogrodu przekazanych produktów od Partnerów, względnie również innych produktów Partnerów przeznaczonych do ‘lokowania’ w materiale zdjęciowym i filmowym,
 • pamiątkowa sesja zdjęciowa właściciela ogrodu (zgłaszającego) i organizatora projektu.

.

IV. Obowiązki właściciela (zgłaszającego) odwiedzany ogród.

 1. Gotowość udostępnienia ogrodu do odwiedzin i wykonania w nim zdjęć oraz nagrań filmowych, w tym również zdjęć przekazanych i lokowanych produktów,
 2. Przygotowanie miejsc w ogrodzie, w których w sposób ciekawy i jak najbardziej naturalny można będzie zaprezentować ww. produkty. W tym celu, w momencie ustalania terminu wizyty w drugim etapie rekrutacji, zostanie przekazane, jakie produkty będą przywiezione,
 3. Zgoda na wykorzystanie i zamieszczenie na blogu i fanpage’u ‘Z ogrodem na TY’ oraz stronach Partnerów projektu, wykonanych w ogrodzie materiałów zdjęciowych i filmowych,
 4. Zgoda na wykorzystanie i zamieszczenie wykonanych w ogrodzie materiałów zdjęciowych i filmowych przez inne portale i czasopisma, które wyrażą gotowość prezentacji, opisu, relacji z projektu i poszczególnych ogrodów w swoich mediach,
 5. Udostępnienie postu blogowego z odwiedzin w ogrodzie na swoim profilu (jeśli zgłaszający go posiada),
 6. Zainteresowanie ww. postem swoich znajomych, z prośbą aby wzięli udział w konkursie zamieszczonym w poście,
 7. Przed wizytą wstępne przygotowanie informacji i historii związanych z ogrodem, które warte są poruszenia i przedstawienia Czytelnikom bloga ‘Z ogrodem na TY’.
 8. Po wizycie, w ciągu miesiąca od jej odbycia, przesłanie organizatorowi na adres mailowy kontakt@zogrodemnaty.pl co najmniej dwóch zdjęć każdego z otrzymanych produktów, z naturalnego wykorzystania go w swoim ogrodzie, wraz ze zgodą na ich publikację na stronach ‘Z ogrodem na TY’ i Partnerów projektu.

.

Zapraszam do nadsyłania zgłoszeń i uczestnictwa w projekcie.

Partnerzy:

Powrót do strony głównej sezonu 2019

Cześć! 👋
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera! Odbierz e-book Zioła dla zdrowia

Nie wysyłamy SPAMu, przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.