Samodzielne opracowanie projektu – projektowanie ostateczne