Konkurs jesienny + fajne nagrody

Jesienne porządki przed nami, wiele ogrodowych rzeczy wymaga zabezpieczenia, a zatem to idealny moment na konkurs z PRAKTYCZNYMI NAGRODAMI. I właśnie taki udało mi się przygotować, a do zdobycia są 3 ciekawe zestawy.

Jak pewnie pamiętasz, podobne konkursy organizowałem już wielokrotnie, i zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Napływało wiele ciekawych zdjęć, rywalizacja o nagrody była się zacięta, a przy tym zabawa była dobra. Myślę więc, że warto to powtórzyć. Stąd właśnie pomysł na obecny konkurs.

Co będzie do wygrania?

A do wygrania będą aż 3 zestawy składające się z 3 dowolnych produktów o pojemności 750ml, (możesz dowolnie wybrać z konfiguratora: https://www.altax.pl/#konfigurator), którymi wykonasz wiele jesiennych prac w ogrodzie. Mam na myśli prac zabezpieczających lub odświeżających.

A jakie to mogą być produkty? Dowolne, chociażby coś z tych poniższych:

Stąd jestem przekonany, że warto szczęściu dopomóc i spróbować wziąć udział w zabawie. Tym bardziej, że zasady są wyjątkowo proste.

.

Regulamin konkursu.

1. Konkurs będzie trwał od 26 września do 8 października 2021r.

2. Konkurs polega na: przesyłaniu zdjęć, dowolnych ogrodowych elementów, które wymagają odświeżenia, zabezpieczenia lub odmalowania.

3. Wszystkie nadesłane zdjęcia będę zamieszczał na blogu zogrodemnaty.pl, w artykule dotyczącym tego konkursu [na dole tego wpisu].

4. Jedna osoba może przesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia.

5. Zdjęcia: forma dowolna, ważne aby był widoczny konkursowy motyw – element do odświeżenia, zabezpieczenia lub odmalowania.

6. Zdjęcia należy przesyłać mailem na adres: kontakt@zogrodemnaty.pl lub wysłać w wiadomości na profilu zogrodemnaty.pl na facebooku.

7. Nie będę tworzył ekstra zasad w zakresie przesyłania zdjęć, ale umówmy się tylko, że przesłanie zdjęcia w ww. formie oznacza zgodę na zamieszczenie go w konkursie, na stronie bloga www.zogrodemnaty.pl, ponadto trzeba być jego autorem.

8. Przesyłając zdjęcie, należy podać swoje imię, względnie również nazwisko. Najlepiej też adnotację, że zdjęcie jest na konkurs jesienny.

9. Po zakończeniu terminu nadsyłania zdjęć (8.10.2021r.), spośród nadesłanych zdjęć wybiorę trzy, moim zdaniem najciekawsze.

10. Zwycięzców ogłoszę na blogu w komentarzu do tego postu, po dniu 9.10.2021r.

11. Zwycięzcy będą proszeni o kontakt mailowy na adres kontakt@zogrodemnaty.pl, w którym będzie trzeba podać adres do wysyłki nagrody oraz wybrane produkty z konfiguratora: https://www.altax.pl/#konfigurator.

12. Wydanie nagród nastąpi w terminie 30 dni od dnia podania przez zwycięzców adresu wysyłki i wybranych produktów.

13. Organizatorem konkursu jest Tomasz Szostak prowadzący działalność pod nazwą Tomasz Szostak Z OGRODEM NA TY. Wszelkie dane rejestrowe znajdują się w zakładce bloga: kontakt.

Myślę, że ten krótki regulamin jest czytelny.

A zatem zapraszam na nadsyłania zdjęć. Konkurs to konkurs. Nagroda jest ważna, ale liczy się również zabawa. I rywalizacja! Powodzenia.

.

Nadesłane zdjęcia (kliknij aby powiększyć):

  

.

I na koniec jeszcze kilka spraw formalnych, które muszę zamieścić:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przetwarzane także w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

2. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora oraz Firmie Altax celem wysyłki nagród konkursowych.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz wysyłki nagród.

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

6. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@zogrodemnaty.pl.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu objętego niniejszym regulaminem mogą być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres poczty elektronicznej kontakt@zogrodemnaty.pl z dopiskiem konkurs – konkurs jesienny.

2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, powinna ona zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz opis i przyczyny reklamacji.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany pisemnie listem na podany przez reklamującego adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, o ile reklamujący wystąpił z takim wnioskiem.

4. Zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konkursu można kierować do Organizatora pod numerem telefonu: 662 159 662 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W relacjach Organizatora z Uczestnikami stosuje się język polski.

2. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/ .

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2021r.

1 Comment

 • Witam!

  Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w zabawie.

  Po namyśle postanowiłem wyróżnić:
  Sabina Hornowska – za oryginalne drzwi do odświeżenia – ZDJĘCIE NR 29
  Marzena Białkowska – za toskański zakątek – ZDJĘCIE NR 34
  Ola Kazanowska – za ciekawą ściankę wspinaczkową – ZDJĘCIE NR 53

  Skontaktuję się z nagrodzonymi.

  Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych konkursach!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *