Urządzenie ogrodu – jak to zrobić i ile to kosztuje?

To pytanie zadaje sobie właściwie każdy. Najczęściej po budowie domu.
Pierwsze myśli po wprowadzeniu oczywiście nie sięgają tak daleko tzn. gdzieś tam w perspektywie jest ogród, ale wydaje się to perspektywa dość odległa, tym bardziej, że zaaferowani jesteśmy nowym domem i wydaje się, że nic więcej do szczęścia nie będzie potrzebne.
Jednak mija tydzień, miesiąc, dwa i czym bardziej zaczynamy oswajać się z nową sytuacją tym bardziej zaczynamy dostrzegać i odczuwać dyskomfort otoczenia naszego domu. Najczęściej jest to krajobraz prawie „księżycowy”, ziemia – klepisko w niczym nie przypomina nawet zalążków trawnika, co więcej przeważnie zamiast jakichkolwiek „zielonych” akcentów (nie licząc przebijających się wszędzie chwastów) w nasze oczy uderzają resztki „po budowlane”, co z każdym dniem potęguje naszą irytację.
Jeśli jeszcze nasz krajobraz księżycowy przechodzi płynne (za płotem) w piękny trawnik sąsiada to już nasza irytacja się potęguje i natychmiast pojawia się pytanie: jak to zrobić i ile to kosztuje?

I właśnie w tym artykule postaram się wstępnie przybliżyć ten temat i spróbuję odpowiedzieć na postawione pytanie. Skupię się jednak na drugiej części pytania tzn. ile to kosztuje, pierwsza część na razie pozostanie potraktowana ogólnikowo, szerzej na ten temat będzie w kolejnych artykułach.

Aby łatwiej było rozważać nad postawionym pytaniem posłużę się przykładem średniej wielkości działki, o powierzchni 10arów (1000m2). Jest to działka nie za duża, nie za mała, taka właśnie średnia wielkość, szczególnie miejskich działek.
Chciałbym aby ta działka została przez Was zapamiętana ponieważ będzie mi ona służyła jako przykład również w innych artykułach.

Rozpocznijmy analizę.

Działka o powierzchni 1000m2 o wymiarach 25 * 40m.

Działka oczywiście zabudowana budynkiem, który siłą rzeczy zajmuje określoną powierzchnię.

1

W naszym przykładzie będzie to średniej wielkości budynek o powierzchni zabudowy 116m2.
Dodam, że ten rysunek jak i wszystkie kolejne jest w skali tzn. oddaje naturalne wzajemne proporcje działki i wszystkich kolejnych elementów.
Przyjmijmy ten stan rzeczy jako wyjściowy, opisany na wstępie artykułu tzn. mamy ukończony budynek i właściwie pustą działkę.

Zanim przejdziemy do urządzania ogrodu koniecznym jest wykonanie wszystkich trwałych elementów na gruncie tzn.
– wykonanie chodników i podjazdów

2

– wykonanie tarasu i ogrodzenia

4

Mając te elementy, możemy wstępnie uznać, że na naszej modelowej działce zakończyły się „ciężkie” prace budowlane. Tym samym zagospodarowaliśmy kolejne 104m2 chodnikami i podjazdami oraz 51m2 zajął wybudowany taras.
W kolejnych artykułach postaram się szerzej napisać o tych etapach jednak obecnie możemy przejść dalej tzn. do pierwszych decyzji mających wpływ na nasz ogród ponieważ w dalszym ciągu mamy pustą i nie zagospodarowaną działkę.

To właśnie jest ten etap kiedy rozpoczynamy planowanie ogrodu i na tym etapie musimy sobie odpowiedzieć na pierwsze pytanie czy podejmujemy się tego sami czy może zdamy się na pomoc firmy, która się w tym specjalizuje.

Dla potrzeb naszej symulacji przyjmijmy, że polecamy te czynności firmie i załóżmy, że opracowanie projektu ogrodu będzie nas kosztowało około 2000,00zł. 

Oczywiście jest co cena uśredniona ponieważ profesjonalny projekt zawierający wszystkie elementy ogrodowe łącznie z nawierzchniami, oświetleniem czy nawodnieniem może kosztować nawet 3000,00 – 4000,00zł.
Jest to pierwsza pozycja w naszym budżecie ogrodowym, nie licząc oczywiście wcześniejszych prac brukarskich, ogrodzeniowych, które zapisane zostały do wydatków budowlanych, nie związanych z ogrodem.

Skoro już zdecydowaliśmy się na projekt to czeka nas rozplanowanie ogólnego charakteru i zagospodarowania działki. W ramach tego musimy zdecydować, które części naszej działki będą zajęte pod trawnik, a ile jeszcze chcemy „poświęcić” na różnego rodzaju skalniaki, rabaty kamienne lub korowane, a także na inne elementy ogrodowe jak np. altany.

Aby móc sobie odpowiedzieć na to pytanie zróbmy szybkie podsumowanie obecnego etapu:
1000m2 – powierzchnia naszej działki
– 116m2 – powierzchnia zajęta przez budynek
– 104m2 – powierzchnia zajęta przez chodniki i podjazdy
– 51 m2 – powierzchnia zajęta przez taras
===============================================
729m2 – pozostała powierzchnia do zagospodarowania

Można uznać, że jest to jeszcze całkiem sporo terenu więc decydujemy się na wykonanie miejsca pod altanę oraz odcięcie powierzchni pod przyszłe rabaty i nasadzenia.

5

Kolejne elementy podzieliły nam 729m2, którymi dysponowaliśmy na następujące powierzchnie:
– teren pod trawnik: 483m2
– teren pod altanę: 13m2
– teren pod rabaty: 233m2

Przejdźmy do kosztów tego etapu:
– wykonano teren pod altanę, przyjmijmy średnią cenę materiału i robocizny na poziomie 100zł/m2 co daje kwotę 1300,00zł
– wykonano obrzeża – odcięcie terenów zielonych od pozostałych, o długości 70,6m. Oczywiście rozpiętość materiałów i cen jest ogromna, o czym również będę się starał napisać, natomiast dla potrzeb naszej symulacji przyjmijmy średnią cenę materiału i robocizny na poziomie 20zł/mb co daje nam kwotę 1412,00zł

Podsumujmy ten etap: wykonanie miejsca pod altanę i obrzeży łącznie 2712,00zł

Kolejnym elementem do którego zmierzamy jest rozpoczęcie typowych prac urządzeniowych tzn. mamy już wszystkie elementy stałe jak chodniki, ogrodzenie, obrzeża, które wyznaczają nam określone poziomy i do nich musimy się w tej chwili „dostosować”.
W tym miejscu należy na chwilę wrócić jeszcze do stanu kiedy nie było ogrodzenia i chodników, które niejako „zamknęły” dostęp do naszego ogrodu i wówczas należało pomyśleć na jakiej ziemi będziemy urządzali nasz trawnik.
Sytuacja ta wygląda oczywiście różnie tzn. nieraz dysponujemy na naszej działce humusem zdjętym na hałdę przed budową, który możemy „oczyścić” i wykorzystać, ale nieraz jest go zbyt mało i należy posiłkować się przywiezioną, czystą ziemią.
Załóżmy dla potrzeb naszej analizy, że humus, którym dysponujemy nie wystarczy nam na wyrównanie powierzchni i dostosowanie się do istniejących poziomów wykonanych elementów i musimy jeszcze zapewnić 5cm czystej ziemi na powierzchni 716m2 tj 483m2 przyszłego trawnika i 233m2 przyszłych rabat.
Okazuje się zatem, że potrzebujemy około 35,8m3 czystej ziemi.
Przyjmijmy średnią cenę tj. że samochód 15T ziemi (czyli około 9m3) kosztuje 300,00zł.

W naszym przypadku będziemy potrzebowali 4 takie wywrotki zatem do naszych kosztów dochodzi kolejne 1200,00zł

Idąc dalej z naszą analizą zmierzamy do kolejnych etapów czyli urządzenia trawnika oraz rabat.
Zacznijmy od rabat: przyjmijmy, że w naszym modelowym przykładzie wyłożono je dwoma rodzajami materiałów tzn. w większej, otaczającej części – korą i w wąskim pasie przy podjeździe oraz w półkolu z tyłu ogrodu – kamieniem ozdobnym.

6

Cała powierzchnia tych elementów to 233m2 w tym:
– 192m2 – powierzchnia pod korą
– 41m2 – powierzchnia pod kamieniem

Przyjmijmy, że całą powierzchnię wykładamy geowłókniną przeciw chwastową to daje nam średni koszt robocizny i materiału na poziomie 2,50zł/m2 czyli kwotę 582,50zł.
Następnie załóżmy dla terenów korowanych średni koszt robocizny i materiału na poziomie 15zł/m2 co daje nam kwotę 2880,00zł, a dla terenów z kamieniem średni koszt robocizny i materiału na poziomie 50zł/m2 co daje nam 2050,00zł. Z tym, że szczególnie w przypadku kamienia rozpiętość materiałów i cen jest ogromna dlatego przyjęto średnią cenę, średniej jakości kamienia ozdobnego.

Podsumujmy kolejny etap: urządzenie rabat kosztowało nas łącznie 5512,50zł

Do wykonania pozostało nam jeszcze 483m2 trawnika.

7

Oczywiście jak z każdym elementem tak i tu rozpiętość cenowa jest duża, przede wszystkim ma znaczenie czy decydujemy się na trawnik z rolki czy tzw. trawnik „z siewu”. Trawnik z rolki jest opcją droższą, jak każdy element ma swoje plusy i minusy, o czym mam nadzieję będzie też kiedyś okazja napisać. Dla naszych celów skupmy się na trawniku „z siewu” i przyjmijmy średnią cenę urządzenia takiego trawnika na poziomie 15,00zł/m2. Jest to oczywiście cena kompleksowej robocizny, przygotowania podłoża oraz materiałów.

W naszym przypadku daje nam to kolejną kwotę na poziomie 7245,00zł.

Na koniec naszej symulacji pozostały jeszcze nasadzenia roślin w przygotowanych rabatach.

8

W tym zakresie różnorodność jest przeogromna, cena zależy od ilości roślin, wybranych gatunków oraz ich wielkości – wieku. Dla naszych celów, z doświadczenia mogę powiedzieć, że na tym etapie, w tego typu ogrodzie koszt roślin i zasadzenia można przyjąć na poziomie około 6000,00zł. Oczywiście rośliny zawsze można dosadzać i właściwie jest to niekończący się element.

Zsumujmy zatem całość kosztów, urządzenia ogrodu na 10-arowej działce:
2000,00zł – projekt ogrodu
2712,00zł – wykonanie miejsca pod altanę i obrzeży
1200,00zł – przywóz ziemi
5512,50zł – urządzenie rabat
7245,00zł – urządzenie trawnika
6000,00zł – nasadzenia roślin
24669,50zł – łączny koszt robocizny i użytych materiałów

Podsumowanie:
W krótkim streszczeniu i uproszczeniu pokazałem Wam sposób i koszt urządzenia ogrodu. Opisana działka 10-cio arowa jest mniej więcej miarodajnym przykładem.
Oczywiście kwoty jakie uzyskaliśmy są uśrednione co oznacza, że mogą się wahać zarówno w jedną jak i drugą stronę, wszystko jak zwykle zależy od szczegółów, w szczególności od materiałów na jakie się decydujemy, ale także warunków gruntowych i innych indywidualnych uwarunkowań terenowych.
Nie pozostaje nic innego jak próba wyciągnięcia wniosków: czy jest to kwota duża czy mała, jak ma się to do całości inwestycji jaką jest chociażby wspomniana budowa domu? Na tak postawione pytanie każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć.

Według mojej oceny, zakładając średni koszt budowy opisanego domu na poziomie około 600 000,00zł, kwota zagospodarowania ogrodu nie wydaje się wysoka, stanowi zaledwie około 1/25 nakładów na budowę.

Czy jest to dużo?
W świetle budowy uważam, że nie, jeśli przełożymy to na inne elementy wyposażenia domu to jest to wartość, którą niektóre z nich mogą przewyższać, a być może nie są nawet tak często użytkowane i eksploatowane jak ogród. Nie należy również zapominać, że ogród jest zewnętrznym uzupełnieniem budynku, niekwestionowanym tłem i wizytówką. Ponadto, przez co najmniej kilka miesięcy w roku, ogród jest „drugim domem”, w którym nie tylko przebywamy i wypoczywamy, ale także na przykład przyjmujemy naszych gości.

Na zakończenie:
Potraktujcie ten artykuł jako słowo wstępne w temacie zagospodarowania i kosztów urządzenia ogrodu. Pewnego rodzaju ramy wewnątrz których będziemy się dalej poruszać.
Wątek ten będzie oczywiście kontynuowany, rozwijany i uszczegóławiany w kolejnych artykułach, a poruszone w nim kwestie będą rozkładane na czynniku pierwsze.

Zapraszam Cię oczywiście do wyrażenia Twojej opinii na ten temat w komentarzach.
A jeśli spodobał Ci się ten artykuł wyraź to przez kliknięcie „Lubię to” i podziel się tym artykułem ze swoimi Znajomymi.

Zobacz również podobne artykuły:

JAK WYBRANY STYL i PROJEKT OGRODU wpływają na koszty jego urządzenia?

Zdjęcie tytułowe: Fotolia.com 72317449 – money coins with home, Saving for buy home concept © singkham

10 komentarzy

 • Artykuł ogólnie trafiony, ale zapomniał Pan o jednym ważnym elemencie. A mianowicie o przygotowaniu terenu po budowie domu. Te obrzeża z kostki to na czym są kładzione? W koleinach po koparce i na gruzie? Przy takiej cenie na pewno w grę nie wchodzi połapanie poziomów ze strony wykonawcy, kiedy nierówności terenu mierzy się w dziesiątkach centymetrów. Wg mnie po budowie domu należy teren uformować wstępnie, ze spadkami i odwodnieniem, a dopiero potem brać się za obwódki i rabatki. A koszt przygotowania terenu zwykle jest podobny do kosztu siewu trawnika, czyli 8-15pl/m2. W tej sytuacji całkowity koszt wyniesie ok 35000pln. I to jest bardziej realne. Pozdrawiam

  • Dzięki za ogólne uznanie 😉
   Co do Twojej uwagi to nie jest absolutnie tak, że obrzeża kładzie się gdzieś w powietrzu lub w dziurach jak leci.
   Wiadomym jest, że teren trzeba wstępnie wygładzić, jednak w praktyce wygląda to tak (przynajmniej ja tak robię):
   1. robiąc ogród, ja ustalam poziomy i wstępnie równam teren
   2. po tym robię obrzeża
   3. następnie docelowo wyrównuję i urządzam trawnik oraz wykładam rabaty (czyli zagospodarowuję obszary po dwóch stronach obrzeży)

   Nie jest tak, że pozycję jeden robię za darmo. Tylko cena tej pozycji łączy się z ceną pozycji nr 3. Zauważ, że m2 urządzenia trawnika to 15zł, podobnie m2 wyłożenia korą, a wyłożenie m2 kamieniem to 50zł. W tych cenach są materiały i właśnie robocizna: ta wstępna i ta docelowa.
   Pozycja 2 również nie jest za darmo: zauważ, że mb obrzeża kosztuje 20zł, na co składa się materiał oraz robocizna czyli docelowe przygotowanie podłoża pod obrzeżem, na tej wstępnie wyrównanej ziemi z pozycji nr 1.

   Czyli według mojej oceny, nie można liczyć dwukrotnie za to samo, ponieważ tak właściwie równam teren raz, tylko w dwóch etapach: wstępnie (1) i docelowo(3).

   Pozdrawiam również
   Tomek

 • Tak to jest niestety:) Ktoś buduje dom i zapomina o wygospodarowaniu pieniędzy na ogród. I później chce się mieć piękny ogród, niekoniecznie z dużym wkładem finansowym…:)

 • A jeszcze przydałoby się nawadnianie i jakaś elektryka (lampki w ogrodzie)… kolejne kilka(naście) tys. Ja po jakichś 30-40 tys. już przestałam liczyć, ile wydałam na ogród – a to przy pracy w wiekszości “własnymi rękami”.

 • A co w sytuacji kiedy mamy dom po dziadkach i stan zastany ogrodu nie jest po budowlany. Jest natomiast obsadzony krzewami i drzewami owocowymi jak zagospodarować ogród z dawnego sadu, tak by część drzew i krzewów została. Jaki jest koszt przearanżowania takiego sadu?

  • Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Drzewka, które mają zostać zostawisz. A resztę według uznania zagospodarujesz. Jeśli zdecydujesz się na elementy wskazane w artykule, to mniej więcej możesz sobie obliczyć ile będzie to kosztowało….
   A kolejność prac identyczna jak po budowie. Urządzenie ogrodu od podstaw to zawsze ten sam tok postępowania.

   • Witam, mam pytanie bo walczę z myślami czy równac teren i siać trawe samemu czy wynając firmę. Dodam, ze na tym etapie kazda złotówka waży 10 krotnie więcej niż wcześniej a więc cięzko zdecydować sie na firmę.
    Czy jeśli teren jest jaki jest po budowie i gdzieniegdzie rosnie trawa która zawsze rosła to takie podłoże przysypujemy nawiezioną ziemią celem równania czy należy najpierw zedrzec tą starą darń (trawe)? a jeśli tak to czy to sie robi np. glebogryzarka, łopatą? prosiłbym o skrócony w punktach opis czynności.

    • Szkoły są różne… można pryskać przed wyrównaniem i potem (jak uschną) uprawić np. glebogryzarką separacyjną oraz wyrównać powierzchniowo.
     A można też po. Czyli najpierw uprawić to co jest, dosypać/zebrać/wyrównać i odczekać aż chwasty zaczną wschodzić. I wówczas opryskać i odczekać do siania.
     A można też jak ten sposób drugi, bez oprysku. Tylko po uprawie i wyrównaniu siać, a potem walczyć opryskami na istniejącym trawniku….
     Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Ale kończę prace nad Podręcznikiem (swoją drogą polecam bo może Ci pomóc) i stąd nie mam czasu na wszystkie odpowiedzi… Zdecydowanie polecam robić samemu, tylko właśnie według odpowiednich wytycznych….

 • A czym będziecie podlewać? Koszt wody z wodociągu – nawet nie chcę myśleć po tak suchych latach. Dochodzi więc studnia którą trzeba wykonać raczej na początku ze względu na późniejszy bałagan przy wierceniu. Ogrodnik powiedział, że przy działce 2500 m2 potrzeba ok 5 m3 wody do podlewania! 50% trawnik 50% dom i rabaty z warzywnikiem. Studnia to 10000, 20000 tyś zł zależy od głębokości i oprzyrządowania.
  Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *