Krok po kroku zbuduj swój ogród – część 17 – wykonanie ogrodowego zbiornika wodnego

Projekt “Krok po kroku zbuduj swój ogród” podąża do przodu i tak naprawdę jesteśmy już w końcówce realizacji ogrodu. Czas więc na sprawy typowo urządzeniowe – dekoracyjne, wśród których znalazł się m.in. zbiornik wodny. I właśnie temu poświęcony jest obecny, siedemnasty post tego cyklu.

Zanim jednak przejdziemy dalej, krótkie przypomnienie w jakim punkcie jestem na swojej drodze do ogrodu i co udało się zrobić do tej pory. W oparciu o wcześniejsze posty tego cyklu, wygląda to następująco:

.

Tymczasem w tym poście, aby porządkowi i chronologii wydarzeń stało się zadość, przedstawię to, co realizujemy w temacie pt. wykonanie ogrodowego zbiornika wodnego.

Dodam tylko, że to, co zobaczysz w tym poście powstawało etapami w pewnych odstępach czasu, zgodnie z postępem prac ziemnych i brukarskich w ogrodzie. Czyli krok 1, 2 i 3 powstały wcześniej, a wszystko to, co od kroku 4 do końca, właśnie teraz, na tym etapie.

.

Wykonanie ogrodowego zbiornika wodnego

A zatem tyle tytułem wstępu. Spójrz więc co udało się zrobić i jak wyglądało to po kolei. Tradycyjne przedstawię to w podpunktach, w krokach, które wykonałem.

Wspomnę jeszcze, że w etapie tym aktywnie wspierały mnie Firmy:

 • Quercus Mikołajczyk – wykonawca tego ogrodu i zbiornika wodnego,

 • Gnejsy.pl – dostawca materiału kamiennego,

 • Oase – dostawca automatyki i filtracji do zbiornika.

.

Krok 1 – przygotowanie placu budowy – wstępnego wykopu pod przyszły zbiornik

Etap pierwszy prac, to etap, który wykonany był już kilka miesięcy wcześniej, czyli wtedy gdy w ogrodzie realizowane były wykopy i prace ziemne związane z wstępnym profilowaniem terenu oraz wyznaczeniem poszczególnych elementów. To właśnie wtedy, zgodnie z projektem zostało wyznaczone miejsce pod przyszły zbiornik i został wykonany wstępny wykop.

I w tym miejscu bardzo ważna uwaga.

Jak pamiętasz z wizualizacji tego projektu, zbiornik wyglądał tam następująco:

Natomiast w toku realizacji budowy ogrodu postanowiliśmy zmienić nieco koncepcję i z takiego zbiornika basenowego, zrobić zbiornik nieco bardziej ozdobny, nieregularny, chociaż wpisany w kontur prostokąta, tak jak wynikało to z projektu. I tak właśnie zrobiliśmy, realizując kolejne kroki.

Krok 2 – wyznaczenie konturu zbiornika – wykonanie opaski z obrzeży

Zgodnie więc z powyższym, aby zachować ustalenia projektowe, wykonaliśmy opaskę z obrzeży betonowych, która wyznaczyła obrys przyszłego zbiornika.

A zatem wykonany wcześniej otwór, wpisał się wewnątrz przygotowanej opaski. Krok ten wykonany był również wcześniej, a konkretnie wówczas, kiedy wykonywaliśmy obrzeża i architekturę betonową w ogrodzie. Na marginesie dodam, że o tym jak zabudowywać obrzeża, opisywałem w 9 części tego cyklu.

Krok 3 – docelowe wyprofilowanie zbiornika

Krok 3 – ostatni wykonany wcześniej, to docelowe wyprofilowanie przyszłego zbiornika. Czyli mając obrys, ręcznie wyprofilowaliśmy do niego kształt przyszłego zagłębienia.

Krok 4 – zasypanie zbiornika piaskiem

Krok 4 i kolejne, to czynności wykonane obecnie, na tym etapie realizacji ogrodu. Pierwszą z nich jest właśnie zasypanie całego zbiornika, około 2 – 3 centymetrową warstwą piasku.

Piasek powoduje wygładzenie wykopu i tworzy lekką “poduszkę”, która amortyzuje folię i zapobiega ewentualnemu kontaktowi z jakimiś twardymi elementami znajdującymi się w gruncie.

Krok 5 – wyłożenie wykopu folią

Pierwszy krok urządzenia zbiornika, to wyłożenie wykopu folią (gumą). Zastosowaliśmy mocną, o grubości 1 milimetra.

Folia musi być ułożona swobodnie, bez naciągania i naprężania, z około pół metrowym zapasem poza obrys zbiornika. Pozwoli to na późniejsze jej samoistne ułożenie i dopasowanie się do profilu wykopu pod naciskiem wykładanych elementów i naporu wody.

Krok 6 – murowanie opaski zbiornika

Zbiornik, po całym obrysie musi mieć zrobioną szczelną opaskę, która będzie stanowiła oparcie i zabezpieczała przed wylewaniem wody. Stąd brzegi zbiornika miały pozostawioną około 30 – 40 centymetrową półkę, na której opaska była wymurowana – na zaprawie betonowej układane były płyty kamienne – gnejsowe.

Płyty układane były w ten sposób aby ich góra licowała z górą betonowego obrzeża, stanowiącego ramę całego zbiornika.

Dodam również, że w narożnikach całego konturu kamienna opaska została nieco skręcona, a powstałe miejsca w przyszłości będą stanowiły donice dla nasadzeń.

Krok 7 – docięcie i wywiniecie folii pod betonową płytę schodową

Krok ten nie występuje przy standardowej realizacji, natomiast w moim przypadku, ze względu na wybudowane schody, których górny stopień będzie wisiał nad wodą, folia musiała zostać pod niego wywinięta.

Wspomnę, że o tym jak budowaliśmy kamienne schody przeczytasz w tym odcinku tego cyklu.

Krok 8 – rozpoczęcie budowy kaskady – pierwszej płyty stopnia wodnego

W zbiorniku zaplanowaliśmy niewysoką kaskadę, która zrealizowana została w narożniku całej budowli. Kaskada ma umożliwić spływ wody, a tym samym wprowadzić do ogrodu przyjemny plusk. Krokiem pierwszym jest ułożenie pierwszej płyty – gnejsowej, która podobnie jak opaska i pozostałe elementy, została ułożona na zaprawie betonowej i na roboczo wstępnie podparta od przodu.

Krok 9 – docięcie zbędnej folii

W miejscach gdzie opaska kamienna została wcześniej wymurowana, związała i stykała się z obrzeżem betonowym, namiar wystającej folii został docięty.

Krok 10 – rozpoczęcie murowania donic wewnętrznych zbiornika

Jeśli wrócisz wyżej i przyjrzyż się profilowi wykopu przed założeniem folii, zobaczysz, że zostały tam zrobione specjalne półki. Właśnie po to aby wymurować na nich donice.

Krok 11 – wygładzenie i profilowanie zaprawy

Ponieważ ekipa Quercus Mikołajczyk, która realizowała zbiornik to ekipa kilku osobowa, a ponadto wyspecjalizowana w tego typu realizacjach, prace toczyły się równolegle nad kilkoma elemetami. I właśnie jednym z nich, w miejscach gdzie zaprawa już związała, ale nie była jeszcze całkiem twarda, było jej wygładzenie i nadawanie faktury – smug. Czyli szczotką drucianą i grubym pędzlem śceranie, nadawanie ksztłtu i faktury betonu aby jak najbardziej upodobnić go do płyt gnejsowych.

A jeśli myślisz, że to i tak tylko beton, to w tym miejscu dwie ważne uwagi:

 • po pierwsze niebawem pokryje się nalotem i upodobni do kamienia,

 • a po drugie takie wał i konstrukcja betonowa są konieczne aby stworzyć szczelną opaskę zbiornika jak i wewnętrznych donic.

Krok 12 – osadzanie filtra

W mojej realizacji zastosowany został duży, wydajny filtr Oase FitoClear Set 19000.

Filtr został osadzony (wkopany) w przyległej do zbiornika donicy,

natomiast tak wstępnie dodam, że wychodzą z niego 3 rury. Pierwsza (niewidoczna na zdjęciach), która będzie z tyłu wyprowadzła wodę po czyszczeniu do donicy, druga, która będzie doprowadziała wodę na kaskadę i trzecia skierowana na dół zbiornika, która będzie zakończona urządzeniem zasysającym wodę do filtra.

A zatem rura z dna zbiornika będzie zasysała wodę, która doprowadzna bedzie do filtra, a następnie drugą rurą kierowana na kaskadę. Wszystko w obiegu zamkniętym.

Krok 13 – kontynuacja murowania opaski zbiornika

Czyli domurowywanie wzdłuż odcinka, po którym poprowadzona była rura do kaskady.

Krok 14 – kontynuacja murowania kaskady

Podmurowanie pierwszego, osadzonego wcześniej stopnia,

oraz osadzenie stopnia górnego – drugiego.

Tu ważna uwaga, że stopień ten musi być dobrze wyptofilowany, czyli wypoziomowany na boki i lekko skierowany ku przodowi.

Wszysko po to aby stworzyć równomierny i dobrze skierowany strumień wody.

Krok 15 – ułożenie rury wylewającej i przykrycie górnym kamieniem kaskady

Krok ten to docięcie rury, ułożenie jej na stopniu nr 2 i przykrycie górą kaskady.

W tym miejscu warto nadmienić, że górna płyta dobrze jak jest nieco wypukła ku górze co zapobiegnie ściśnięciu rury i ograniczeniu jej przepływu.

Krok 16 – dokończenie prac murarskich

Ostatni etap prac murarskich to wykończenie opaski zbiornika, kaskady, donic. Jednym słowem domurowanie wszystkich elementów domykających.

Po murowaniu, analogicznie jak poprzednio wygładzenie ich i dadanie faktury.

Krok 17 – dokładne mycie

Pierwsze i bardzo dokładne mycie folii i kamieni ze wszystkich zabrudzeń.

Następnie wypompowanie brudnej wody pompą do brudnej wody. Niestety nie uwieczniłem tego na zdjęciu w tym etapie, ale będzie to widać dalej, przy kolejnym myciu.

Krok 18 – zasypanie donic ziemią

Krok 18 to już typowe prace urządzeniowe. Zbiornik jest gotowy, stąd techniczne sprawy można zamknąć na kroku 17.

Można więc przystąpić do nasypania ziemi. My stosowaliśmy zwykłą, przesianą, jak do równania terenu pod rabaty.

Krok 19 – rozstawienie i sadzenie roślin

Czynność ogrodnicza, nie będę więc bliżej jej komentował. Wspomnę tylko, że dokładne zestawienie roślin, tych wodnych jak i wszystkich ogrodowych, postaram się zrobić w jednym z końcowych postów tego cyklu.

Krok 20 – wysypanie materiałem ozdobnym

W moim przypadku korą kamienną.

Dodam tylko, że po zasypaniu, warto poszczególne kamienie poprzestawiać ręcznie aby nie dociskały roślin, a przy okazji tworzyły ładną kompozycję.

Krok 21 – ostateczne, dokładne mycie

Drugie i bardzo dokładne mycie folii i kamieni ze wszystkich zabrudzeń, które powstały przy nasypywaniu ziemi, sadzeniu roślin i zasypywania kamienia.

Przy okazji wspomnę ponownie o pompie do brudnej wody, której przy poprzednim myciu nie pokazałem. Pompa oczywiście do zera wypompowuje całą brudną wodę, wraz z osadem.

Krok 22 – napuszczenie czystej wody

Czynnośc oczywista. Dodam tylko, że w przypadku tego zbiornika, zwykłym szlaufem, trwało to około 3 godzin.

Krok 23 – podpięcie i rozmieszczenie lamp wodnych

Jeszcze jedna czynność techniczna, którą warto zrobić, jeśli się posiada lampy. W moim zestawie Oase takie są, stąd rozmieściliśmy 3 halogeny. Przewody poprowadziliśmy w korze kamiennej i wyprowadzilismy do filtra, gdzie zostały podpięte do specjalnej wtyczki.

Krok 24 – wsadzenie donicy z lilią wodną

W ramach nasadzeń roślinnych, do zbiornika wstawiliśmy jeszcze donicę z lilia wodną, którą wcześniej, aby nie wypłynęła, zalaliśmy wodą.

 

Krok 25 – wsypanie bakterii do filtra

Kropką nad “i” w całym zadaniu “wykonanie ogrodowego zbiornika wodnego” było wsypanie do filtra, znajdujących się w zestawie bakterii, które pomogą stworzyć w zbiorniku odpowiednią florę. Czynność obowiązkowa, której nie można lekceważyć.

A zatem to tyle w kwestii budowy i urządzenia zbiornika, który już na tym etapie zdobi mój ogród.

Natomiast moje działania intensywnie idą dalej, ogród niebawem będzie już ostatecznie wykańczany, co oczywiście również będę relacjonował w ramach kolejnych postów tego cyklu.

Natomiast kończąc, jak w każdym poście wspomnę (jak już zapewne wiesz i widzisz po tym, co do tej pory), że do współpracy przy tym przedsięwzięciu udało mi się zaprosić grupę uznanych Marek, dzięki czemu ogród będzie kompletny, a ja będę miał możliwość pokazać Ci wszystko, na co zwrócić uwagę przy kompleksowej budowie ogrodu. Jak zawsze przypomnę jakie to Marki i w jakim zakresie mnie wspomagają:

 • projekt ogrodu w zakresie nawierzchni, ogrodzeń, systemów murowych, obrzeży, stopni, tarasów betonowych: Bruk – Bet

 • projekt ogrodu w zakresie ogólnej koncepcji, rozplanowania stref, funkcjonalności, części roślinnej, wodnej, oświetleniowej: Quercus Mikołajczyk

 • projekt w zakresie rozplanowania nawodnienia, sterowania, automatyki, robotów koszących: Gardena

 • materiały do budowy nawierzchni, ogrodzeń, systemów murowych, obrzeży, stopni, tarasów: Bruk – Bet

 • kompleksowa budowa ogrodu w oparciu o ww. projekty, wiedzę i doświadczenie: Quercus Mikołajczyk

 • materiał ozdobny do aranżacji ogrodu w zakresie kamienia ozdobnego, w tym materiał do wykładania rabat, budowy zbiorników, głazy, szpilki kamienne: Gnejsy.pl

 • sprzęt do realizacji ciężkich prac przy budowie ogrodu: Avant

 • sprzęt do realizacji lżejszych prac ziemnych przy uprawie podłoża i zakładaniu trawników: Grillo

 • materiał w zakresie nawodnienia, sterowania, automatyki, robotów koszących: Gardena

 • materiał w zakresie urządzeń technicznych i akcesoriów do wodnych realizacji: Oase

 • materiał do dekoracji ogrodu i tarasów w zakresie donic: Modne Donice

 • materiał do kompleksowego wykonania tarasów drewnianych: Komplex Market

 • materiał do wykonania trawników (trawnik z rolki): Rolimpex

Dodam, że moje poczynania możesz śledzić również u moich Patronów medialnych,

zarówno w prasie papierowej, jak i elektronicznej jak w przypadku Magazynu Przepis na ogród.

Do zobaczenia w 18 części projektu Krok po kroku zbuduj swój ogród.

Cześć! 👋
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera! Odbierz e-book Zioła dla zdrowia

Nie wysyłamy SPAMu, przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *