Krok po kroku zbuduj swój ogród – część 3 – wstępna koncepcja projektu ogrodu

Projekt “Krok po kroku zbuduj swój ogród” nabrał tempa i zgodnie z przyjętym harmonogramem, nie ma czasu na przestoje. Ruszyły pierwsze czynności terenowe, którym poświęcę osobny post, ale równocześnie rozpoczęły się prace związane z projektowaniem ogrodu. I właśnie temu wątkowi poświęcony jest obecny, trzeci post tego cyklu.

Zanim jednak przejdę dalej, krótkie przypomnienie w jakim punkcie jestem na swojej drodze do ogrodu. Więc jeśli chodzi o sytuację terenową:

 • jestem po sprzątaniu działki i przygotowuję się do wstępnego rozplantowania ziemi, które już niebawem,

 • w między czasie wykonany został przyłącz wodociągowy i kanalizacji sanitarnej do budynku,

a wszystko to dokładnie opiszę w kolejnych postach tego cyklu.

Natomiast wszystkie swoje obecne siły koncentruję na pracach kameralnych, a konkretnie wykonaniu projektu ogrodu. Jak pamiętasz z postu drugiego, byłem na etapie poszukiwania inspiracji, z którymi chciałem się udać do Projektantów, celem rozpoczęcia procesu projektowego. I tak właśnie się stało. Obecnie jestem już na etapie opracowanej koncepcji ogrodu, a zatem w tym poście pokażę Ci całą drogę, jaką przeszedłem od zbierania inspiracji, po wykonanie ostatecznej koncepcji ogrodu.

I taka ważna uwaga: koncepcja ogrodu to dopiero wstęp do przyszłego projektu. A zatem etap, w którym wspólnie z Projektantami omówiliśmy kształt, funkcje i układ przyszłego ogrodu, z uwzględnieniem moich życzeń, a ich praktycznej wiedzy.

.

Droga do koncepcji ogrodu

Droga do opracowania koncepcji ogrodu może nie jest specjalnie wyboista, ale jednak wymaga skupienia i dużego zaangażowania, bo to właśnie od niej zależy powodzenie przyszłego projektu i ogólnie całego przedsięwzięcia pt. własny ogród. Stąd jeśli będziesz na tym etapie, polecam zrobić to rzetelnie, aby stworzyć solidny fundament pod przyszłe prace.

Cały proces przedstawię Ci w kilku krokach, które są konieczne aby koncepcja ogrodu odpowiadała Twoim potrzebom i oczekiwaniom, a jednocześnie była spójna i zgodna ze sztuką aranżacji ogrodów. Spójrz jak to wyglądało w moim przypadku, a jednocześnie jak proponuję, aby wyglądało również w Twoim.

Krok 1 – inspiracje przed opracowaniem koncepcji

Jest to etap, któremu w całości poświęcony był drugi post cyklu “Krok po kroku zbuduj swój ogród”. Polecam Ci jego lekturę, bo to właśnie z niej dowiesz się jak przygotować się do pierwszego spotkania z projektantem i jak ogólnie zorientować się, co tak naprawdę Ci się podoba. Jaki styl, jaki klimat, jakie rozwiązania stosowane w dzisiejszych aranżacjach ogrodów. Ponadto, które z nich odpowiadają nie tylko Twoim preferencjom, ale również pasują do Twojej działki, jej charakteru i lokalizacji. Ja, mimo że teoretycznie ogrodów widziałem już tysiące, to również ten etap przechodziłem… po prostu szukałem inspiracji i właśnie w kroku 1 nieco precyzowałem swoje oczekiwania.

Krok 2 – pierwsze spotkanie z Projektantami – wstępny, ogólny i teoretyczny wybór charakteru przyszłego ogrodu

Będąc teoretycznie przygotowanym do rozmowy, na zasadzie co mi się podoba, co pasuje do lokalizacji działki, mogłem pierwszy raz spotkać się z Projektantami – Firmą Quercus Mikołajczyk, która jest jednym z Partnerów mojej budowy ogrodu, czyli jedną z Marek, na której produkty, a w tym przypadku usługi się zdecydowałem.

Pierwsze spotkanie to takie spotkanie zapoznawcze, na którym Projektanci poznali moje ogólne preferencje (wynikające z kroku 1), a jednocześnie przedstawili wstępne założenia projektowe. I tak, na początek, określiliśmy ogólny charakter i stylu przyszłego ogrodu, zgodnie ze starą, ale moim zdaniem wciąż aktualną, klasyczną szkołą projektowania, która mówi, że główne linie ogrodu można oprzeć na:

 • prostych równoległych do ścian budynku,

 • prostych skośnych pod kątem 45 stopni do ścian budynku,

 • okręgach,

 • kształtach swobodnych.

W moim przypadku zdecydowałem się na wariant 1 (linie proste równoległe), który wydaje mi się, że najlepiej pasuje do nowoczesnego charakteru budynku. A zatem, w oparciu o taki wybór, Projektanci przedłożyli mi przykłady różnych rozwiązań projektowych i katalogowych, aby uzmysłowić, jak wybrany wariant może prezentować się w aranżacjach ogrodowych. Przypomnę tylko, że w ślad za krokiem 1, cały czas rozmawialiśmy o ogrodach nowoczesnych, które określiłem jako swoje inspiracje. Stąd przykłady, które oglądaliśmy, miały taki jak poniżej charakter:

Dodatkowo, tytułem rozmowy wstępnej, przeanalizowaliśmy różne moje oczekiwania, a zarazem możliwości, w ślad za którymi ustaliliśmy, co powinno znaleźć się w przyszłym ogrodzie. Poza tak oczywistymi elementami jak podjazdy, chodniki czy trawniki, w kręgu moich zainteresowań znalazły się m.in. mury ozdobne, pergole, kaskady wodne, niewielkie zbiorniki, ogrodowe spa, miejsca do odpoczynku i mówiąc ogólnie imprezowania,

a także miejsca do wyeksponowania donic ozdobnych, palenisk czy chociażby ogrodowych parasoli.

Dodatkowo ustaliliśmy, że materiał do budowy ogrodu ma mieć zdecydowanie nowoczesny charakter, natomiast jeśli chodzi o nawierzchnie, ma to być połączenie elementów betonowych i drewnianych.

Wszystkie powyższe ustalenia, a także moje wstępne wyobrażania, zaowocowały wykonaniem wstępnego szkicu, który mówiąc obrazowo, stał się zalążkiem przyszłej wstępnej koncepcji projektu ogrodu.

A zatem reasumując krok 2, pierwsze spotkanie to spotkanie typowo robocze, podczas którego wstępnie zestawiliśmy moje wyobrażenia i oczekiwania, z wiedzą i doświadczeniem Projektantów oraz trendami i możliwościami jakie dają dzisiejsze standardy ogrodowe.

Krok 3 – opracowanie wstępnych koncepcji ogrodu

Efektem wszystkich wcześniejszych ustaleń, było opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu. Koncepcja powstała w dwóch wariantach – I i II, podobnych z założenia, ale różniących się szczegółami i częściowym rozmieszczeniem poszczególnych stref.

Oczywiście nie muszę dodawać, że koncepcje to praca Projektantów, którzy moim zdaniem niezwykle profesjonalnie podeszli do tego zagadnienia. Dodam również, że koncepcje zbierają w jedną całość wszystko to, co ustalaliśmy na pierwszym spotkaniu roboczym, a dodatkowo porządkują i wkomponowują wszystko w układ działki.

Muszę też zasygnalizować, że całość prac na tym etapie odbywa się na rysunku płaskim (rzucie terenu), w efekcie czego powstały rysunki w skali 1:100, które dokładnie już rozplanowują poszczególne elementy, z uwzględnieniem ich konkretnych wymiarów. A zatem powstał pierwszy konkretny materiał, który stanowił podstawę do dalszych ustaleń.

Krok 4 – moje przemyślenia i uwagi do wstępnych koncepcji ogrodu

Powyższe, wstępne koncepcje zagospodarowania ogrodu otrzymałem drogą mailową, celem zapoznania się, a ponadto do przemyśleń, sugestii i uwag, które miały być tematem kolejnego, drugiego spotkania z Projektantami.

A zatem mając przed sobą dwa warianty, jak to ja, ale pewnie i każdy na moim miejscu, oczywiście miałem pewne sugestie. Jak to zwykle, część elementów podobała mi się w wariancie I, a inne w wariancie II, coś tam jeszcze chciałem dodać czy zmienić. Postanowiłem zatem pobawić się nieco w projektanta i najprostszym narzędziem jakim jest programik “paint”, przy zastosowaniu funkcji “kopiuj – wklej”, poprzenosiłem część elementów z jednej wersji do drugiej i stworzyłem wersję własną tzn. mix I i II. Dodatkowo naniosłem również pewne komentarze, które wydały mi się istotne i warte uwzględnienia.

I tak właśnie powstał materiał, który był podstawą do kolejnego, drugiego spotkania z Projektantami, o którym w kroku 5. Dodam jednak, że jeśli będziesz na tym etapie i otrzymasz również podobne koncepcje przyszłego ogrodu, a nie czujesz się biegły komputerowo, absolutnie nie musisz robić podobnej składanki, jaką zrobiłem ja. Wystarczy tylko jeśli się z nimi zapoznasz, a swoje uwagi po prostu zapiszesz na kartce, przygotowując się w ten sposób do kolejnego spotkania.

Krok 5 – drugie spotkanie z Projektantami – omówienie moich uwag do wstępnych koncepcji

Drugie robocze spotkanie, jak już nietrudno się domyślić, to spotkanie na którym omówiliśmy wszystko to, co zawarłem w kroku 4. Czyli typowe, drugie spotkanie robocze, na którym my, jako typowi inwestorzy, przedstawiliśmy Projektantom nasze uwagi, sugestie i życzenia do wstępnych koncepcji.

Dodam jednak, że nie wszystkie zostały przez Projektantów przyjęte, jako że to oni podchodzą do nich w sposób techniczny, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, a także mając na uwadze elementy i rozwiązania, które trzeba zachować aby całość była praktyczna i funkcjonalna. Stąd pewne nasze sugestie zostały uwzględnione, inne nieco zmodyfikowane, a kolejne zastąpione czymś innym/podobnym.

Efektem spotkania było omówienie wszystkiego i ustalenie wspólnego stanowiska, które miało posłużyć do opracowania ostatecznej koncepcji zagospodarowania ogrodu.

Krok 6 – opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania ogrodu

Opracowanie ostatecznej koncepcji to już tylko i wyłącznie kameralna praca Projektantów, którzy po prostu na podkład przenieśli wszystko to, co wcześniej ustaliliśmy.

Efektem tego jest ostateczna koncepcja zagospodarowania ogrodu, która spełnia wszystkie warunki funkcjonalno – techniczne, a jednocześnie uwzględnia nasze (inwestorów) życzenia i marzenia o przyszłym ogrodzie. I jednocześnie stanowi podkład do dalszych opracowań, o których w dwóch słowach poniżej.

Nie będę w tym miejscu wymieniał wszystkich elementów przyszłego ogrodu, myślę że są widoczne na pokazanym planie. Wspomnę tylko, że jak przyjęliśmy na początku, koncepcja oparta jest na liniach równoległych do budynku, opracowana jest w tonacji zdecydowanie nowoczesnej i zawiera wszystkie elementy, które ustaliliśmy na wstępie, tzn:

 • mały taras przy budynku,

 • strefę rekreacyjną z leżakami przy zbiorniku wodnym,

 • kaskady wodne,

 • strefę spa,

 • strefę “imprezową” w narożniku działki,

 • miejsce na ognisko,

 • mini warzywnik w skrzyniach,

 • a także oczywiście ciągi komunikacyjne, rabaty ozdobne i trawniki.

.

I co dalej?

Jeśli przypominasz sobie grafikę z poprzednich postów, która w całości dotyczy procesu projektu ogrodu, to właśnie na niej widać dokładnie, na jakim etapie jestem. Mam za sobą dwa z pięciu kroków całego procesu projektowego (te kolorem szarym).

.

A zatem za mną są:

 • zbieranie wstępnych inspiracji, o których przeczytasz w poście 2 tego cyklu,

 • opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania ogrodu, o której czytasz w tym poście.

Natomiast przede mną jeszcze, w ślad za koncepcją, opracowanie:

 • projektu nawierzchni i materiałów do budowy (kostki, obrzeża, płyty, ogrodzenia), co wykona Firma Bruk – Bet,

 • szczegółowego projektu nasadzeń, rozwiązań wodnych, oświetlania i wizualizacji 3D, co ponownie wykona Firma Quercus Mikołajczyk,

 • projektu nawodnienia, co wykona Firma Gardena.

I dopiero wówczas projekt będę mógł uznać za kompletny i wykorzystać do budowy, która rusza już niebawem, co oczywiście w ramach cyklu będę relacjonował.

.

Natomiast dodam jeszcze najważniejsze: owszem, opracowanie tych projektów to trochę pracy, w którą zaangażowanie muszą włożyć zarówno Projektanci, jak i ja, aby to wszystko przemyśleć i pogodzić. Jednak działanie takie ma jeden, podstawowy cel: ma mi ułatwić pracę na etapie wykonywania ogrodu, a jednocześnie uchronić mnie przed działaniem “na ślepo”, a tym samym przed ponoszeniem niepotrzebnych kosztów, ma pozwolić uniknąć błędów i niepotrzebnego zamieszania. A jednocześnie pomóc stworzyć ogród taki, jak sobie wymarzyłem.

.

No dobrze, tyle w 3 poście z cyklu “Krok po kroku zbuduj swój ogród”. Natomiast moje działania zgodnie z harmonogramem idą dalej, co oczywiście również będę relacjonował w ramach postów tego cyklu. Jak już wiesz i widzisz po tym, co do tej pory, udało mi się zaprosić do współpracy grupę uznanych Marek, dzięki czemu ogród będzie kompletny, a ja będę miał możliwość pokazać Ci wszystko, na co zwrócić uwagę:

 • projekt ogrodu w zakresie nawierzchni, ogrodzeń, systemów murowych, obrzeży, stopni, tarasów betonowych: Marka Bruk – Bet

 • projekt ogrodu w zakresie ogólnej koncepcji, rozplanowania stref, funkcjonalności, części roślinnej, wodnej, oświetleniowej: Marka Quercus Mikołajczyk

 • projekt w zakresie rozplanowania nawodnienia, sterowania, automatyki, robotów koszących: Marka Gardena

 • materiały do budowy nawierzchni, ogrodzeń, systemów murowych, obrzeży, stopni, tarasów: Marka Bruk – Bet

 • kompleksowa budowa ogrodu w oparciu o ww. projekty, wiedzę i doświadczenie: Marka Quercus Mikołajczyk

 • materiał ozdobny do aranżacji ogrodu w zakresie kamienia ozdobnego, w tym materiał do wykładania rabat, budowy zbiorników, głazy, szpilki kamienne: Marka Gnejsy.pl

 • sprzęt do realizacji ciężkich prac przy budowie ogrodu: Marka Avant

 • sprzęt do realizacji lżejszych prac ziemnych przy uprawie podłoża i zakładaniu trawników: Marka Grillo

 • materiał w zakresie nawodnienia, sterowania, automatyki, robotów koszących: Marka Gardena

 • materiał w zakresie urządzeń technicznych i akcesoriów do wodnych realizacji: Marka Oase

 • materiał roślinny w zakresie bylin: Marka Barcikowscy
 • materiał do dekoracji ogrodu i tarasów w zakresie donic: Marka Modne Donice

 • nowoczesne paleniska ogrodowe: Marka Unico

 • nowoczesne parasole ogrodowe i markizy tarasowe: Marka Litex Garden

 • materiał do kompleksowego wykonania tarasów drewnianych: Komplex Market
 • materiał do wykonania trawników (trawnik z rolki): marka Rolimpex

Do zobaczenia w 4 części projektu Krok po kroku zbuduj swój ogród.

Cześć! 👋
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera! Odbierz e-book Zioła dla zdrowia

Nie wysyłamy SPAMu, przeczytaj naszą politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.

Join the Conversation

18 Comments

Leave a comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *